24 กรกฎาคม 2562 นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิ โดยนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานที่ประชุม

เข้าชม 12 ครั้ง
(Visited 12 times, 1 visits today)