ประธาน ในการนี้ กำลังพลจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. ทำความสะอาดสวนสาธารณะและทาสีรั้วสถานที่ราชการ เทพื้นคอนกรีตลานเนอกประสงค์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง

เข้าชม 6 ครั้ง
(Visited 6 times, 1 visits today)