ประธาน ในการนี้ กำลังพลจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. ทำความสะอาดสวนสาธารณะและทาสีรั้วสถานที่ราชการ เทพื้นคอนกรีตลานเนอกประสงค์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง

เข้าชม 9 ครั้ง
(Visited 9 times, 1 visits today)