@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางอรอุมา รุจาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้ นางสาวชญานิน เรือนทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้ดำเนินการแนะนำการสมัครและวางแผนออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับ ประธาน อสม.ทุกตำบล ณ ห้องประชุม ชมรม อสม.อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

เข้าชม 6 ครั้ง

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางอรอุมา รุจาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้ นางสาวชญานิน เรือนทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้ดำเนินการแนะนำการสมัครและวางแผนออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับ ประธาน อสม.ทุกตำบล ณ ห้องประชุม ชมรม อสม.อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 6 times, 1 visits today)