@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอรอุมา รุจาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วย นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) ณ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

เข้าชม 9 ครั้ง

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอรอุมา รุจาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วย นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) ณ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 9 times, 1 visits today)