ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์โอทอป

เข้าชม 29 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา รับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ทุกวัน ในวันและเวลาราชการ (8:30-16:30) โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการเตรียมมาลงทะเบียนคือ

1.ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาขึ้นทะเบียน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

คุณสมบัติของสินค้า จะต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในพื้นที่ ใช้แรงงานในพื้นที่ ผู้ประกอบการเป็นคนในพื้นที่นั้นๆ

(Visited 29 times, 1 visits today)