โครงสร้างบุคคลากร

นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ

นายอำเภอบ้านคา

นางสาวฐิติกานต์ อ่อนน้อม

พัฒนาการอำเภอบ้านคา

นางสาวศตมนธรณ์ ลี้เลอเกียรติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

นายอิศเรศ มนต์ทิพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

ว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 104 times, 1 visits today)