โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวฐิติกานต์ อ่อนน้อม

พัฒนาการอำเภอบ้านคา

นายอิศเรศ มนต์ทิพย์
(ปาล์ม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอตำบลบ้านบึง
ตำบลหนองพันจันทร์ ม.1-6

น.ส.ศตมนธรณ์ ลี้เลอเกียรติ
(เปิ้ล)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านคา
ตำบลหนองพันจันทร์ ม.7-11

ว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 143 times, 1 visits today)