เชิญร่วมงานสับปะรดหวานบ้านคา ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2561

เข้าชม 368 ครั้ง

งานสับปะรดหวานบ้านคา ประจำปี 2561

      นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา เปิดเผยว่า อำเภอบ้านคากำหนดจัดงานสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการรวมพลังกันจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักสับปะรดหวานบ้านคาและของดีอำเภอบ้านคา ตลอดจนเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่และสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสับปะรด การประกวดและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของตำบล สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ชมนิทรรศการทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การประกวดธิดาสับปะรดหวานบ้านคา การแข่งขันจิกตาสับปะรด การแข่งขันการกินสับปะรด การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแสดงดนตรีและกิจกรรมอื่น ๆ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดราชบุรี

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
(Visited 368 times, 1 visits today)