รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560

เข้าชม 179 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา ร่วมยินดีกับ นางปราณี ร่มโพรีย์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560 สาขาแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(Visited 179 times, 1 visits today)