ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านคา ถักด้วยมือ ทำด้วยใจ โดยคนในชุมชน

เข้าชม 56 ครั้ง

(Visited 56 times, 1 visits today)