ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านคา ถักด้วยมือ ทำด้วยใจ โดยคนในชุมชน

เข้าชม 80 ครั้ง

(Visited 80 times, 1 visits today)