ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม ผู้นำ อช.

<<พช.บ้านโฮ่ง>>

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายกิติพัฒน์ เกิดคำ พัฒนาการอำเภอบ้านโฮ่ง ประชุมผู้นำ อช. อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งจัดทำแผน-ผลการปฏิบัติงานของผู้นำ อช.

     

     

     

(Visited 19 times, 1 visits today)