ทีม พช.อ.บ้านโฮ่ง ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

<<พช.บ้านโฮ่ง>>
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ในการนี้ นายกิติพัฒน์ เกิดคำ พัฒนาการอำเภอบ้านโฮ่ง และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารจังหวัดที่เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ผลิตภัณฑ์จากสัมมาชีพชุมชน ของอำเภอบ้านโฮ่ง และผู้นำ อช.อ.บ้านโฮ่ง ได้ทำขนมรังผึ้งให้บริการแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดสันเจดีย์ริมปิง หมู่ 7 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

 

      

      

      

      

      

      

(Visited 24 times, 1 visits today)