อำพรชัย วิชิตพรชัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางใหญ่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี