ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอำนาจ ชื่นสุราษฏร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางสะพาน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน