นายมิตรชัย ศรีผ่าน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางไทรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangsai วันที่ 12 ก.ค. 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯเป็นประธานฯ