ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ
ที่ว่าการอำเภอบางระกำ, ถนนพิษณุโลก - กำแพงเพชร, ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก, 65140 เบอร์โทรศัพท์ 055 371651
FAX 055 371651
อีเมล์ cddbangrakam@gmail.com

(Visited 169 times, 1 visits today)