เชิญช็อป ชิม ชิล ตลาดประชารัฐอำเภอบางระกำ

เข้าชม 37 ครั้ง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตลาดประชารัฐอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยผู้ลงทะเบียนตลาดประชารัฐในพื้นที่อำเภอบางระกำ จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ซึ่งมีกำหนดจัดจำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางระกำ มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนอาทิเช่น ผัก ผลไม้สด ปลาแปรรูป อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งตลาดประชารัฐนี้ส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือนร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าของตนเองโดยบูรณาการทุกหน่วยงานในรูปแบบประชารัฐ

(Visited 37 times, 1 visits today)