สพอ.บางแพ จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในงานจังหวัดเคลื่อนที่

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ 4 กรกฎาคม  2562   นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี  นายอำเภอบางแพ พัฒนาการอำเภอบางแพพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางแพและผู้นำชุมชนอำเภอบางแพให้การต้อนรับ  ท่านชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมด้วยหน่วยงานทั้ง 76 หน่วยงาน มาร่วมให้บริการแก่ประชาชนตำบล  หัวโพ ณ หมู่ที่  6 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และตำบลไกล้เคียง ในการนี้ท่านผู้ว่าฯได้มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดราชบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ราย รายละ 1500 บาท และ สพอ.บางแพในนาม สพจ.ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

(Visited 13 times, 1 visits today)