2 เมษายน 2562 สพอ.บางแพ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท(ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เข้าชม 25 ครั้ง

วันที่ 2 เมษายน 2562 สพอ.บางแพ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท(ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  โดย ผวจ.ราชบุรี  มอบหมายให้นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฯ

(Visited 25 times, 1 visits today)