การประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ประจำปี 2562

เข้าชม 29 ครั้ง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพและตัวแทนคณะกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้อำเภอบางแพ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

(Visited 29 times, 1 visits today)