พัฒนาการอำเภอบางแพ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลโพหัก

เข้าชม 23 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวนัทธมนพร ขุนทรง พัฒนาการอำเภอบางแพ ได้ติดตามเยี่ยมเยือน สนับสนุน การดำเนินงานของกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

(Visited 23 times, 1 visits today)