วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ประชุมผู้บริหาร นักวิชาการจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

เข้าชม 33 ครั้ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวจันทร์พร  สุดยอด พัฒนาการอำเภอบางแพ มอบหมายให้ นางสาวนนทวรรณ  โพธิ์บาทะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร นักวิชาการจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

(Visited 33 times, 1 visits today)