วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ สพอ.บางแพ ติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ และ ผู้ประกอบการโอทอป ปี 2561

เข้าชม 44 ครั้ง

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สพอ.บางแพ ออกติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ ปี 2561 และติดตามการทำงานกลุ่มโอทอป ของ บ้าน หนองเอี่ยน หมู่ 3 บ้านกร่าง หมู่8 บ้านใหม่เหนือ หมู่ 10 และ บ้านสะพานดำ หมู่ 11 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

(Visited 44 times, 1 visits today)