วันที่ 5 ตุลาคม 2560 สพอ.บางแพ ได้รับลงทะเบียนผู้ประกอบการ ขอใช้ตราผลิตภัณฑ์ โอทอป

เข้าชม 38 ครั้ง

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 สพอ.บางแพ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโอทอปของอำเภอบางแพได้มาลงทะเบียนเพื่อขอใช้ตราผลิตภัณฑ์โอทอป 4 ระดับ คือ ระดับ Rising Star, Standard, Classic, Premium

(Visited 38 times, 1 visits today)