เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสตรี ติดตามกลุ่มกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 71 ครั้ง

น.ส.นนทวรรณ โพธิ์บาทะ ผู้รับผิดชอบงานสตรี ติดตามกลุ่มกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มปลูกเห็ดนางฟ้า เพื่อแนะนำแนวทางในการบริหารเงิน การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การวางแผนส่งใช้เงินยืมและอื่นๆ

(Visited 71 times, 1 visits today)