หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนอำเภอบางปะอิน

หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนอำเภอบางปะอิน จำนวน 18 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บัานวัดยม หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม ส่งเสริมอาชีพทำขนมทองม้วน
 2. บ้านตลาดเกรียบใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดเกรียบ ส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย
 3. บ้านพลับ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพลับ ส่งเสริมอาชีพทำเปเปอร์มาเช่
 4. บ้านแป้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแป้ง ส่งเสริมอาชีพทำแชมพูมะกรูด
 5. บ้านโคกเจ๊ก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแป้ง ส่งเสริมอาชีพทำขนมดอกจอก
 6. บ้านหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหว้า ส่งเสริมอาชีพทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
 7. บ้านหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหว้า ส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาด
 8. บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน ส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย
 9. บ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเกิด ส่งเสริมอาชีพทำขนมนางเล็ด
 10. บ้านท้ายวัด หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเกิด ส่งเสริมอาชีพทำถั่วกรอบแก้ว
 11. บ้านสามเรือน หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเกิด ส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย
 12. บ้านสามเรือน หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกิด ส่งเสริมอาชีพทำกาละแม
 13. บ้านสามเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน ส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย
 14. บ้านเทโพ หมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน ส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย
 15. บ้านหัวเมฆ หมู่ที่ 8 ตำบลบางประแดง ส่งเสริมอาชีพทำน้ำสมุนไพร
 16. บ้านโพ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพ ส่งเสริมอาชีพทำน้ำยาซักผ้า รีดผ้า
 17. บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจิก ส่งเสริมอาชีพทำไข่เค็ม
 18. บ้านเสาวังคา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองจิก ส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาด
(Visited 43 times, 1 visits today)