ตลาดนัดชุมชนอำเภอบางปะอิน

ตลาดโก้งโค้ง

คุณนภาพร    เวชพฤกษ์พิทักษ์ (คุณกุ้ง)

ที่ตั้ง 68/12 หมู่ 5 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ 035 -703700, 089 107 8443(คุณนภาพร), 089 925 1174

E-mail : talardkongkhong@gmail.com

facebook : facebook.com/talardkongkhong

เปิดบริการวันพฤหัสบดี – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

(Visited 66 times, 1 visits today)