ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมา [...]

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และ นา [...]