ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าวการทำดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา09.00น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

สาธิตการทำขนมไทย ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ตามโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน

วันที่ 3 พ.ค.60 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะ [...]