ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 8 พ.ค.2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบาง [...]