ข่าวประชาสัมพันธ์

การถ่ายทำสารคดีประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มข้าวเหนียวหมูฝอยหมูหวาน ตำบลวัดยม

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสมหวัง เพ็ชรทูลย [...]

การถ่ายทำสารคดีประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มประดิษฐ์พานพุ่มจำหน่าย ตำบลบ้านแป้ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสมหวัง เพ็ชรทูลย [...]

ประสานกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มประดิษฐ์พานพุ่มจำหน่าย ม.2 ตำบลบ้านแป้ง และกลุ่มค้าขายข้าวเหนียวหมูฝอย หมูหวาน ม.1 ตำบลวัด เพื่อเตรียมการถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภ [...]

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบางปะอิน (ศจพ.อ.)

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

ร่วมนำทีมคณะกรรมการ และสมาชิก TO BE NUMBER ONE กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 6 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน ร่วมกิจกรรม “ครอบครัวอบอุ่น” โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สายธารรีสอร์ท จ. ชลบุรี

วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พั [...]