ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประกวด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 หมู่ที่ 1 ต.บ้านพลับ

25 พฤษภาคม 2560 หัวหน้ากลุ่มงานและนักวิชาการ (คณะทำงานก [...]