ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดบ้านเลนสระกระจับ อ.บางปะอิน

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. นายสมหวัง เพ็ [...]

ร่วมงานพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

วันที่ 5 กันยายน 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภ [...]

มอบป้ายแขวนบรรจุภัณฑ์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล แก่ผู้ผลิตกระเป๋าหนัง ม.1 ต.บ้านพลับ จำนวน 600 ชิ้น

วันที่ 4 กันยายน 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภ [...]