ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการจังหวัด มาติดตามส่งเสริมการดำเนินงานสารสนเทศอำเภอบางปะอิน

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเ [...]

เตรียมพร้อมในการประกวดหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวยเมืองสุข” ระดับเขต ประจำปี 2560 และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. นายสมหวัง เพ็ชรทูล [...]

ร่วมกำจัดผักตบชวา ชุมชนคนริมน้ำ รักษ์คลองหนองหอย ประชาชนร่วมใจ คลองสวนน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ คลองหนองหอย ตำบลคลองจิก

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเ [...]