ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เย็บผ้าโหล ของนางจำรุญ ธนูสิงห์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดยม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภ [...]

ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขนมไทย ของนางลำดวน มาตรบรรจง หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภ [...]

ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปลูกผักขาย ของนางวรรณเพ็ญ กระแสสืบ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดยม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภ [...]

ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค้าขายขนมหวาน ของนางสาวณัฐพร ไวยมุข หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภ [...]

ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค้าขายมะพร้าวขูดและกะทิ ของนางบุศรา อิ่มตระกูล หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภ [...]

ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค้าขายแกง ของนางนาถยา หอมกระแจะ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดยม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภ [...]

ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค้าขายอาหารตามสั่ง ของนางเรไร อินธนะโสภิณ หมู่ที่ 6 ตำบลวัดยม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภ [...]

ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เลี้ยงปลาในบ่อปูน ของนางสมลักษณ์ จันยรมย์ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภ [...]

ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขยายแผงเพิ่มร้านขายหมู ของนางบุญเรือน ไวยวารี หมู่ที่ 4 ตำบลวัดยม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภ [...]