ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม กพสต.เกาะเกิด เพื่อสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรและประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลเกาะเกิด

วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๐ นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบาง [...]

ประชุม กพสต.สามเรือน เพื่อสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลสามรือน

วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๐ นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบาง [...]