ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุม กพสต.บ้านหว้า เพื่อสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบ้านหว้า

วันที่ 20 มิ.ย. 60 เวลา 14.30 น. นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พ [...]

ร่วมประชุม กพสต.ตลาดเกรียบ เพื่อสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลตลาดเกรียบ

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง เพ็ชรทู [...]

ร่วมประชุม กพสต.วัดยม เพื่อสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลวัดยม

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสมหวัง เพ็ชรทู [...]

ประชุม กพสต.บ้านกรด เพื่อสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบ้านกรด

วันที่ 19 มิ.ย. 60 เวลา 14.30 น. นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พ [...]

ประชุม กพสต.คลองจิก เพื่อสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรและประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลคลองจิก

วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๐ นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบาง [...]