ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชากา [...]

ประชุมคณะทำงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนา [...]