ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีมอบของพระราชทานแก่สมาชิกจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนา [...]

รับมอบดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพฯ จากหมู่บ้านเปรมประชา ตำบลบางกระสั้น จำนวน 1,000 ดอก

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนา [...]

เจ้าหน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบปะพูดคุยกับนายเฉลิม เสกสุวงศ์ นวก. พช. ชำนาญการ เกี่ยวกับการสร้างตำบลเข้มแข็ง ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด

8 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบปะพ [...]

ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 55 ปี ( 1 ตุลาคม 2560 ) และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางป [...]

ประชุมครูฝึกระดับตำบล เพื่อเตรียมประชาคมหมู่บ้าน เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ เทศบาลตำบลบ้านกรด

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ น.ส.สมพิศ วิเศษศิริ นักวิชาการพัฒน [...]

ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน กพสม.บ้านเทโพ หมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน และชาวตำบลสามเรือนร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีห่อข้าวต้มลูกโยนตักบาตรเทโววันออกพรรษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ผู้นำชุมชน ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน [...]