ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning บริเวณหน้าเทศบาลตำบลปราสาททอง และที่ว่าการอำเภอบางปะอิน เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒน [...]

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสวรรคต ครบ 1 ปี

   วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายเฉลิม เสกสุวง [...]

ร่วมประชุมรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) รอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒน [...]

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางปะอิน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ดอกเล็ก จำนวน ๑๒,๐๐๐ ดอก แบบช่อ จำนวน ๑๐๐ ช่อ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการพัฒนาสตรี [...]

ขนย้ายดอกไม้จันทน์ จำนวน 30,000 ดอก จากวัดขนอนใต้ ไปรวบรวมไว้ เทศบาลตำบลปราสาททอง เพื่อเตรียมใช้ใน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒน [...]