ข่าวประชาสัมพันธ์

เฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒน [...]

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้นำมาถวายแด่พระสงฆ์วัดวิเวกวายุพัด (พระอารามหลวง)

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. น.ส.ลดา เสร [...]

รับมอบดอกไม้จันทน์จากตัวแทนโรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม ตำบลบ้านกรด เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. นายเฉลิม เสกสุวงศ์ [...]

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค เพื่อการเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเฉลิม เสกสุวงศ์ [...]