ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกำจัดผักตบชวา ชุมชนคนริมน้ำ รักษ์คลองหนองหอย ประชาชนร่วมใจ คลองสวนน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ คลองหนองหอย ตำบลคลองจิก

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเ [...]