ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน

วันที่ 5 เมษายน 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอ [...]

พิธีสวดพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. นายสมหวัง เพ็ชรทู [...]