ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมา [...]

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และเจ้ [...]