ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมต้อนรับคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และเจ้ [...]