ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานส่งเสริมอาชีพให้เกิดความยั่งยืน ในคลองเปรมประชากร ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และเจ้ [...]