ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดเตรียมความพร้อมสถานที่โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมา [...]