รับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวสมพิศ วิเศษศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อความมั่นคงหลังเกษียณ ตำบลบ้านกรด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 4 times, 1 visits today)