ให้การต้อนรับ นายทินกร บุญเงิน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ นายทินกร บุญเงิน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านตลาดล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 15 times, 1 visits today)