ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานฯ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท้ายวัด หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 12 times, 1 visits today)