เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาววรัญญา เปี่ยมลาภโชติกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 11 times, 1 visits today)