เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาแม่แฉล้ม

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ วงษาพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาแม่แฉล้ม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 12 times, 1 visits today)