เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวบุญเรือน มีสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ในพื้นที่ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 7 times, 1 visits today)