เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวปัทมา อบเทียน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำหน้าวัดโปรดสัตว์ ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 9 times, 1 visits today)