รับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ วงษาพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้ทอดกรอบปรุงรส ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 13 times, 1 visits today)